Τα στοιχεία που επισημαίνονται με τη φράση: "γέφυρα":